BİRİMLERİMİZ »

  • Facebook'ta Paylas
  • Twitter'ta Paylas
  • Google'ta Paylas

Sağlık Kurulu İşlemleri Servisi


Sağlık Kurulu İşlemleri Servisi

Servisin Görevleri;

1) Talep ve raporların sağlık kurulunda incelenmesinden önce dosyalarının hazırlanması işlemlerini yürütmek.

2) Malûliyet işlemleri için verilen sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarının değerlendirme sonuçlarına ilişkin karar çıktılarının kayıt işlemleri ile yazışmalarının yapılarak, ilgili yerlere iletilmesi işlemlerini yürütmek.

3) Sağlık kurulu kararlarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.

4) Sağlık kurulu kararlarına ilişkin değerlendirme sonuçlarına ait istatistikî verilerin ilgili birime periyodik olarak iletilmesi işlemlerini yürütmek.

5) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.


10639 defa okunmuştur.